February 24, 2010

#530

The soul is man’s task.

Escolios a un Texto Implícito: Selección, p. 102

1 comment: