November 23, 2010

#2,283

“The Kingdom of God” is not the Christian name for a futuristic paradise.

Escolios a un Texto Implícito: Selección, p. 370

1 comment:

  1. The original Spanish is:

    “Reino de Dios” no es el nombre cristiano de un paraíso futurista.

    ReplyDelete