December 2, 2010

#2,339

Every cry of human pride ends as a cry of anguish.

Escolios a un Texto Implícito: Selección, p. 379

1 comment:

  1. The original Spanish is:

    Todo grito de soberbia humana acaba en grito de angustia.

    ReplyDelete