January 2, 2011

#2,524

The “common reader” is as rare as common sense.

Escolios a un Texto Implícito: Selección, p. 406

1 comment:

  1. The original Spanish is:

    El “lector común” escasea tanto como el sentido común.

    ReplyDelete